top of page
  • Writer's pictureWe See You Magazine

Uislamu na mimi katika Ulimwengu wa Kisasa


Na: Mahnoor


Nakala hii imetafsiriwa kutoka Kiingereza*


Je! Dini inamaanisha nini kwangu ikiwa ningeelezea kwa mgeni? Napenda kusema hali ya utambulisho, ya kuwa wa kitu kikubwa zaidi.


Uislamu ni dini ya pili kwa ukubwa Duniani. Ni dini inayoenea kwa kasi zaidi, lakini watu wengi wanajua kidogo sana juu yake. Uislamu ni neno linalotokana na neno la Kiarabu "Salaam" ambalo linamaanisha amani. Neno Uislamu katika maandishi ya kidini linatafsiriwa kama "kujitiisha kwa mapenzi ya Mungu", wakati watu wanaotenda Uislamu wanaitwa Waislamu. Katika ulimwengu wa sasa, Uislamu umeonyeshwa vibaya kabisa kupitia media, na hivyo kuathiri mawazo ya watu wengine na maoni yao. Waislamu hupata ubaguzi wa kila aina kuchukia uhalifu kutoka kwa wengine kutokana na picha hiyo mbaya iliyoonyeshwa na vyombo vya habari. Ingawa Waislamu wengine wana visa maalum vya vitendo hivi vya kibaguzi, sijapata kitu kwa uzito kama huo.


Kuwa Mwislamu nchini Merika kwa zaidi ya miaka 12, sikumbuki chuki yoyote kali iliyotupwa, hata hivyo kuna tukio moja la ubaguzi ambao nilipata ambao ninakumbuka hadi leo. Wakati wa shule ya kati, nakumbuka nilipokuwa katika darasa langu la sanaa wakati mwanafunzi alikuwa ameniuliza ikiwa nina uhusiano na Osma-bin Laden. Sikushtuka tu, bali pia nilikuwa na aibu. Sikujua niseme nini kwa sababu ya umri wangu mdogo na ukosefu wa ujuzi mzuri wa kuzungumza Kiingereza. Kuwa hijabi pekee aliyekuwepo katika darasa hilo kulinifanya nijisikie kujiona wakati huo.

Natumai kuwa tunaweza kuelimisha umma kwa jumla juu ya jinsi dini hii ilivyo ya amani na kukaribisha kuliko sura yake ya jumla. Natumai watu wataweza kuelewa kuwa kujumlisha idadi yote ya Waislamu sio njia ya kufanya mambo na kwamba tunapaswa kuuliza juu ya ukweli. Ukweli kama ilivyo, habari sahihi na sahihi. Kuhakikisha kuwa habari iliyoonyeshwa haijang'aa au kughushi. Ukweli kama ilivyo, taarifa zilizo na uthibitisho na ambazo zinakaguliwa. Ni bora kuuliza juu ya ukweli badala ya kuamini kwa upofu katika kile tunachokiona kwenye habari au kwenye media ya kijamii.


Una ushauri gani kwa msomaji wa kipande chako?


Ushauri mkubwa ambao ningewapa wasomaji wenzangu itakuwa ni kujifunza tu kuwa na maoni wazi zaidi. Kuwa mdadisi lakini kwa kiwango kinachofaa. Muislam hana shida katika kumwambia mtu binafsi juu ya ukweli wa dini yao kwa maarifa mengi. Kwa hivyo jifunze kuwa mwangalifu zaidi na kile umepewa kutoka kwa vyanzo ambavyo havitoi ushahidi wowote. Jambo la kwanza linalokuja akilini mwa mtu linaweza kuwa sio bora kufuata kila wakati.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page